การประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) และการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) กีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 (อะตอมเกมส์) ภายใต้ชื่อ “ฮักกัลป์เกมส์ (Hug-Kan Games)”

 

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดดำเนินการจัดการประกวด

ตราสัญลักษณ์ (Logo) และการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) กีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 (อะตอมเกมส์) ภายใต้ชื่อ “ฮักกัลป์เกมส์ (Hug-Kan Games)” จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักการและเหตุผล

การแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย หรืออะตอมเกมส์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปีพุทธศักราช 2533 ถือกำเนิดโดยแกนนำกลุ่มนิสิต/นักศึกษาในขณะนั้น เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างนิสิต/นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์จากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายในการแข่งขันเพื่อสุขภาพและพลานามัยที่ดี อีกทั้งเพื่อสร้างความสามัคคี ความสนุกสนาน ความสนิทสนมคุ้นเคยกันระหว่างนิสิต/นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์จากสถาบันต่างๆ และเป็นการสานสัมพันธ์เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในด้านต่างๆ ระหว่างมหาวิทยาลัย เช่น ด้านกีฬา วิชาการ และนันทนาการ โดยปัจจุบันมีสถาบัน/มหาวิทยาลัยสมาชิกที่เข้าร่วมการแข่งขันรวม 23 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีคณะกรรมการนิสิต/นักศึกษาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย (กวส.) เป็นผู้ดูแล โดยดำเนินการจัดการแข่งขันมาแล้วทั้งสิ้น 27 ครั้ง และในครั้งที่ 28 นี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน ซึ่งจะทำการจัดการแข่งขันภายใต้ชื่อ “ฮักกัลป์เกมส์ (Hug-Kan Games)” ซึ่งได้ให้ความหมายไว้ว่า

Continue reading →

Boy , Girl and Bomb Ambassador of Atom Games 2018

ทูตกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 27 “นพบุรีเกมส์” วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 • รอบแนะนำตัว ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 20.30 น. เป็นต้นไป • วันที่ 29-30 พฤษภาคม2561 รอบการแสดงความสามารถพิเศษ ณ ลานอะตอม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 • รอบชิงชนะเลิศ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป (งานอะตอมไนท์) ————————————————- POPULAR VOTE • กติกา จะคิดคะแนนออกเป็น 2 ส่วน 50:50 ได้แก่ 1.จำนวน like โดย 1 like = 1 คะแนน (50%) สามารถกดLike ได้ถึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 24.00 น. 2.การซื้อคะแนน Popular vote ในงานอะตอมไนท์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 (50%) ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดทั้ง boy Girl and bomb ambassador of atom games 2018 จะได้รับสิทธิ์เข้ารอบ 7 คน สุดท้าย อัตโนมัติ ****ปิดโหวตทางเพจฯ เวลา 24.00 น. วันที่30 พฤษภาคม 2561****

 

 

 

 

M05 เจฟฟ์
นายเมธัส ศรีใส

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 

G05 แพรว
นางสาวผุสรัตน์ สิงห์คูณ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B05 โพนี่
พรนภา ลือคำหาญ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

 

 

ที่มา : ATOM Games’27

ขอความร่วมมือจากนักศึกษาในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจ

ขอความร่วมมือจากนักศึกษาในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบกายภาพและสาธารณูปโภคภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร่วมด้วยช่วยกันให้ข้อมูลด้วยนะครับบบ

ตามลิ้งที่แนบมาพร้อมนี้
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc2eh-7HSceh1pS39…/viewform

โครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3

คณะวิทยาศาสตร์ และ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คลังเลือดกลางโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ
ร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09:00 – 15:00 น. ณ อาคาร SC.01 คณะวิทยาศาสตร์ (ลานเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีปิดและสรุปผลรางวัลกิจกรรมประเพณี “วิทยา-อักษร สัมพันธ์” ครั้งที่ 12

ผศ.ดร.สมเกียรติ  ศรีจารนัย  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรม  “วิทยา-อักษร สัมพันธ์”ครั้งที่ 12  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่    18-24  มีนาคม  2561  ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เวลา 17.00-20.00 น. มี อ.ดร.  ชิณณวรรธน์  ตั้งกาญจนวงศ์  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ร่วมในพิธี  กิจกรรมได้แก่  การแสดงจากผู้นำเชียร์ของแต่ละคณะ  การกล่าวรายงานสรุปผลการแข่งขันโดยนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์   พิธีรวมธงวิทยาอักษรและธงทุกคณะ  พิธีมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬาและพิธีมอบธงเจ้าภาพ “วิทยา-อักษร”  โดย ผศ.ดร. สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ได้มอบธงฯให้กับ ผศ. เฉลิมเกียรติ มินา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ ผศ.ดร. หอมหวล บัวระภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่จะเป็นเจ้าภาพ ในปีการศึกษา 2561 และการร่วมร้องเพลง “วิทยา-อักษร สัมพันธ์” จากทุกคณะ

Continue reading →

ขอแสดงความยินดีกับ “พรรคสมอง” ที่ได้รับเลือกเป็น คณะกรรมการบริหารสโมสรฯ ประจำปีการศึกษา 2561

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดีกับ “พรรคสมอง” ที่ได้รับเลือกเป็น
คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
มีผู้ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 1,256 คน
ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 404 คน
บัตรเสีย จำนวน 27 ใบ
จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 3,476 คน
#ยินดีด้วยนะครับ #สนว61 #SMO61 #ฉันคือสโมสรคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น #ทีมนักวิทย์ #เลือดสีอิฐจิตสีเหลือง