เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ใน วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ชั้น B อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ SC.08
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ที่ได้ที่ https://sac.kku.ac.th/electionsac/

 

รับสมัครจิตอาสากิจกรรม Big Cleaning Day’3

รับสมัครจิตอาสา
กิจกรรม Big Cleaning Day’3 วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ชั้น B อาคาร SC.08 (แต่งกายด้วยชุดลำลอง)
หมายเหตุ ได้รับหน่วยกิจกรรมด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ

สมัครได้ที่ : https://goo.gl/HbeBrx

พิธีปิดกีฬาระหว่างคณะ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น.

ขอนัดนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น.
ที่ตึก SC08 ชั้น B
<อย่าลืม นะ อย่าลืม>
****อย่าลืม : ป้ายชื่อ สมุดเชียร์ ผ้าโพกหัว
****เครื่องแต่งกาย : ชุดเฟรชชี่คณะ กางเกงขายาวสุภาพ(ไม่ขาด) รองเท้าผ้าใบ
ปล. กีฬาที่แข่งเสร็จแล้ว นักศึกษาที่ติดเรียน ตามมาทีหลัง นะครับ

 

ประกาศรับสมัคร “คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561”

ประกาศรับสมัคร “คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561”
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2561 ณ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

ทีมงานสโมสรนักศึกษา ประกอบไปด้วย
1. นายกสโมสรนักศึกษา 1 ตำแหน่ง
2. อุปนายกสโมสรนักศึกษา 2 ตำแหน่ง (อุปนายกฝ่ายบริหารและฝ่ายกิจกรรม)
3. เหรัญญิก 1 ตำแหน่ง
4. เลขานุการสโมสรฯ 1 ตำแหน่ง
5. หัวหน้าฝ่ายอย่างน้อย 10 ตำแหน่ง
6. กรรมการสโมสรฯ อย่างน้อย 5 ตำแหน่ง
** หมายเหตุ : ควรมีนักศึกษาจากหลากหลายภาควิชาและควรครบทั้ง 9 ภาควิชา

ในการสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ให้ส่งใบสมัครเฉพาะนายกสโมสรฯ และอุปนายกสโมสรฯ เท่านั้น
พร้อมทั้งแนบรูปถ่ายหน้าตรงชุดนักศึกษาขนาด 2 นิ้ว 2 รูป, ใบแสดงผลการเรียน และสำเนาบัตรนักศึกษา ส่งใบสมัครที่สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 2 หรือ 3
2. เกรดเฉลี่ยสะสม (ณ วันสมัคร) ผู้สมัครเป็นนายกไม่ต่ำกว่า 2.25 และตำแหน่งอื่นๆ ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. มีประสบการณ์ทำกิจกรรมร่วมกับสโมสรนักศึกษาและมีใจรักในการทำกิจกรรมต่างๆของคณะ

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางสโมสรนักศึกษา
หรือทาง inbox เพจสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น