ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มอบเงินสนับสนุนเข้าร่วมกองทุน 50 ปี

 

 วันนี้(29เมษายน2559)  เวลา  10.00  น.  ณ  สำนักงานคณบดี  ผศ.ดร.สมเกียรติ  ศรีจารนัย  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มอบเงินสนับสนุนเข้าร่วมกองทุน  50  ปี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นจำนวนเงิน 50,000 (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เนื่องในโอกาสปฎิบัติราชการครบ 37 ปี  โดยบรรจุครั้งแรกเมื่อวันที่  30  เมษายน  2522 โดยมี  รศ.ดร.พินิจ  หวังสมนึก  รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นตัวแทนรับมอบและกล่าวขอบคุณ   มี นางเยาวลักษณ์  ฐานสันโดษ  หัวหน้าสำนักงานคณบดี  หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย  บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย และ รศ.ดร.ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์

 

ผศ.ดร.สมเกียรติ  ศรีจารนัย  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  พร้อมด้วย  รศ.ดร.ศุภลักษณ์  ศรีจารนัย    ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์รุ่นที่  3   ร่วมบริจาคเงินเป็นจำนวนเงินรวม  100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)เพื่อสมทบทุนเข้ากองทุน  50  ปี  คณะวิทยาศาสตร์  โดยมี รศ.ดร.พินิจ  หวังสมนึก  รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้รับมอบ  มี  หัวหน้างาน  หัวหน้าหน่วยและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  ร่วมเป็นสักขีพยานในการร่วมบริจาคสมทบทุนเมื่อวันที่ 9  มิถุนายน  2557 

ทดสอบ

กดกดหดหกดกด