บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มข

 

 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 นางวิรพันธ์ รามจาตุ หัวหน้างานคลังและพัสดุ นางจุฬารักษ์ ขันทะชา หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ และ นางนิ่มนวล ติณนรเศรษฐ์ภรรยานายกิเลน ติณนรเศรษฐ์ ร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เป็นจำนวน 3500 บาท 2000 บาท และ 2000 บาท ตามลำดับ