รศ.ดร.พินิจ หวังสมนึก รองคณบดีฝ่ายบริหาร บริจาคเงินเข้ากองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มข

 

 

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 11.00 น. รศ.ดร.พินิจ หวังสมนึก รองคณบดีฝ่ายบริหาร มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เข้ากองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ โดยมี ผศ.ดร. สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี อาคาร SC.06