ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มอบเงินสนับสนุนเข้าร่วมกองทุน 50 ปี

 

 วันนี้(29เมษายน2559)  เวลา  10.00  น.  ณ  สำนักงานคณบดี  ผศ.ดร.สมเกียรติ  ศรีจารนัย  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มอบเงินสนับสนุนเข้าร่วมกองทุน  50  ปี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นจำนวนเงิน 50,000 (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เนื่องในโอกาสปฎิบัติราชการครบ 37 ปี  โดยบรรจุครั้งแรกเมื่อวันที่  30  เมษายน  2522 โดยมี  รศ.ดร.พินิจ  หวังสมนึก  รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นตัวแทนรับมอบและกล่าวขอบคุณ   มี นางเยาวลักษณ์  ฐานสันโดษ  หัวหน้าสำนักงานคณบดี  หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย  บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก