ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย และ รศ.ดร.ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์

 

ผศ.ดร.สมเกียรติ  ศรีจารนัย  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  พร้อมด้วย  รศ.ดร.ศุภลักษณ์  ศรีจารนัย    ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์รุ่นที่  3   ร่วมบริจาคเงินเป็นจำนวนเงินรวม  100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)เพื่อสมทบทุนเข้ากองทุน  50  ปี  คณะวิทยาศาสตร์  โดยมี รศ.ดร.พินิจ  หวังสมนึก  รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้รับมอบ  มี  หัวหน้างาน  หัวหน้าหน่วยและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  ร่วมเป็นสักขีพยานในการร่วมบริจาคสมทบทุนเมื่อวันที่ 9  มิถุนายน  2557