นางสาวศศิมา สิมะโรจนา (น้องปู) /นางศุภลักษณ์ ทองปัน (คุณเหมียว)
Address:
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
043-202371
Fax:
043-202371
Mobile:
091-4210062 , 091-4210064
https://sc3.kku.ac.th/scfund50
Send an email. All fields with an * are required.