ขอเชิญชวนบริจาคเงินเข้ากองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญชวนบริจาคเงินเข้ากองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า  ทั้งนี้  ท่านสามารถระบุวัตถุประสงค์ในการบริจาค เช่น  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน SC.09  เพื่อปรับปรุงตึกกลม  เพื่อปรับปรุงรถบัสเหลือง (คุณจำปา)  เพื่อเป็นทุนการศึกษา  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา  หรืออื่นๆ  เป็นต้น  สนใจดูรายละเอียดได้ที่  https://sc3.kku.ac.th/scfund50/index.php/2014-09-22-02-49-59

    

 

การบริจาคโดยโอนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 

สาขาสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ชื่อบัญชี “กองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”   เลขที่บัญชี 405-237967-9

หมายเหตุ:            กรุณาส่งสำเนาสลิบการโอนเงินมายัง คุณศศิมา สิมะโรจนา (ปู) หรือ

                          คุณศุภลักษณ์ ทองปัน (เหมียว)   สำนักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ.ขอนแก่น  40002  

                       หรือ โทรสาร: 0 4320 2371     โทรศัพท์: 091-4210062, 091-4210064     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(ผู้บริจาคเงินจะได้รับใบเสร็จรับเงิน ซึ่งสามารถนำไปหักภาษีได้สองเท่า)

 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป