Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :

*** ในการใช้งานระบบแจ้งซ่อม ต้องใช้งานระบบผ่าน Web Browser ของ Google Chrome เท่านั้น

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

130/2561

24 เม.ย. 2561

นางกิตติยา ค้อชากุล

เครื่องปรับอากาศ บริเวณงานวิจัยฯ ไม่เย็น

รอผลการตอบรับ

129/2561

23 เม.ย. 2561

นายธนากร โคธิเสน

คาดว่าไฟฟ้ารั่วที่อุปกณ์ขยายเสียง (ไมโครโฟน)

นายมีชัย อุปปิด

ดำเนินการซ่อม

128/2561

23 เม.ย. 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัน ฤทธิ์เดช

ไฟรั่วที่ไมโครโฟนห้อง Sc 01/1101 ตึกกลม

นายมีชัย อุปปิด

ดำเนินการซ่อม

127/2561

23 เม.ย. 2561

นายนันทสิทธิ์ บางใบ

แอร์มีน้ำหยด ออกมา

นายมีชัย อุปปิด

ดำเนินการซ่อม

126/2561

20 เม.ย. 2561

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

ล้างแอร์ที่ห้อง server ตึก 8 ชั้น 2

นายมีชัย อุปปิด

ดำเนินการซ่อม

125/2561

20 เม.ย. 2561

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ท่อน้ำทิ้งอ่างน้ำรั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ดำเนินการซ่อม

124/2561

20 เม.ย. 2561

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

แก้ไขประตู้เคาน์เตอร์หน้าหน่วยสารบรรณ

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

กุญแจชุดเก่าชำรุด(ลูกกุญแจหาย)จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่

123/2561

18 เม.ย. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ลูกบิดประตูห้องน้ำชำรุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ดำเนินการซ่อม

122/2561

17 เม.ย. 2561

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

เครื่องปรับอากาศไม่เย็น

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

121/2561

17 เม.ย. 2561

นางละไมย์ แสนเหลา

หลอดไฟห้องน้ำหญิงอาคารเอสซี.06 ชั้น 1 เสีย 1หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ดำเนินการซ่อม

120/2561

11 เม.ย. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

เก้าอี้ฟ้าขาวหน้าห้องเรียนชำรุดชั้น1(21ตัว),ชั้น2(5ตัว),ชั้น3(4ตัว),ชั้น4(3ตัว)

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ดำเนินการซ่อม

119/2561

11 เม.ย. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ชั้น5ไฟทางเดิน8หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ดำเนินการซ่อม

118/2561

9 เม.ย. 2561

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

สวิตซ์มีเสียงไฟซ๊อต

นายมีชัย อุปปิด

ดำเนินการซ่อม

117/2561

5 เม.ย. 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรุจี เหมือนวงศ์

น้ำแอร์หยดในห้องเรียน (รายการเดิมที่เคยแจ้งไปแล้ว)

นายมีชัย อุปปิด

ดำเนินการซ่อม

116/2561

5 เม.ย. 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรุจี เหมือนวงศ์

น้ำแอร์หยด

นายมีชัย อุปปิด

ดำเนินการซ่อม

115/2561

4 เม.ย. 2561

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

114/2561

3 เม.ย. 2561

นาย ธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้าเปิดแล้วไม่ติด 1 หลอด (ห้อง2707) รศ.นรากร คณาศรี)

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

113/2561

30 มี.ค. 2561

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

-ขอความอนุเคราะห์ย้ายโต๊ะทำงานจำนวน 4 ตัวไปเก็บที่หน่วยอาคารฯ ในวันจันที่ 2 เมษายน 2561 -ติดรูปภาพบริเวณหน้าห้องผู้บริหาร ภายในสำนักงานคณบดี

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

112/2561

30 มี.ค. 2561

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

น้ำฝนรั่วจากหลังคาบริเวณหน่วยสารบรรณ และห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ทำให้เอกสารราชการเสียหาย

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

111/2561

30 มี.ค. 2561

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

ย้ายโต๊ะทำงานห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 2168 Record : 109 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 083-401-5272
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151
นายสันติ บัวหอม SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 087-670-1662
นายทองแดง จันทะลือ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 -