Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :

*** ในการใช้งานระบบแจ้งซ่อม ต้องใช้งานระบบผ่าน Web Browser ของ Google Chrome เท่านั้น

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

95/2561

19 มี.ค. 2561

ดร.วังวร สังฆเมธาวี

แอร์ย่อยในห้องทำงานไม่เย็น มีอาการมาประมาณ 3 สัปดาห์

รอผลการตอบรับ

94/2561

19 มี.ค. 2561

นายชาญณรงค์ อนุศรี

เครืองทำน้ำเย็น

รอผลการตอบรับ

93/2561

17 มี.ค. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8304,8305แอร์เสียงดังมาก โปรดแก้ไขด้วยครับ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

92/2561

16 มี.ค. 2561

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

น้ำรั่วเวลากดชักโครก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ดำเนินการซ่อม

91/2561

16 มี.ค. 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ สมดี

ปลั๊กเสีย ไม่มีไฟเข้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ดำเนินการซ่อม

90/2561

15 มี.ค. 2561

นายขวัญชัย มูลเค้า

หลอดไฟเสีย

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

89/2561

14 มี.ค. 2561

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ไฟแขวนเพดานหลุด 1 จุด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

88/2561

14 มี.ค. 2561

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

น้ำฝนรั่วบริเวณฝ้าเพดานบริเวณหน่วยสารบรรณ ทำให้เอกสารเสียหาย

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

87/2561

13 มี.ค. 2561

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

เปิดไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

86/2561

13 มี.ค. 2561

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

กดไม่ลง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

85/2561

12 มี.ค. 2561

นางอุราวรรณ ดีโยธา

ไม้กั้นประตูทางออกระบบใช้งานไม่ได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

แจ้งบริษัทฯผู้รับผิดชอบแล้ว 12/03/61

83/2561

9 มี.ค. 2561

นางสุตาภัทร รักษา

หลอดไฟในห้องเรียน ไฟขาด 3 หลอด หมายเหตุ ห้องพิมลไม่มีในรายการให้เลือก "ห้อง" ในสถานที่แจ้งซ่อม

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ดำเนินการซ่อม

82/2561

8 มี.ค. 2561

ดร.พลากร สีน้อย

หลอดไฟเปิดไม่ติด 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

81/2561

5 มี.ค. 2561

นายนพพร ไชยราษฎร์

ไฟผนังห้องด้านในไม่มีไฟมา

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

80/2561

5 มี.ค. 2561

นางสาวมยุรี กังวลงาน

แอร์ห้อง 1305 ไม่เย็น

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

79/2561

5 มี.ค. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

แอร์8504ไม่เย็น(ตุ้ยดูแล้วคาดว่าสแตนเนอร์ตัน)

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

78/2561

27 ก.พ. 2561

นางสาวกุณช์ธยาน์ ราชพลแสนวงศ์

อ่างน้ำรั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

77/2561

23 ก.พ. 2561

นายธนากร โคธิเสน

โทรทัศน์ หน้าทางขึ้นอาคาร SC.06 เปิดไม่ติด

ไม่ดำเนินการ

เห็นควรแจ้งหน่วยส่งเสริม สารสนเทศ หรือประชาสัมพันธ์

76/2561

23 ก.พ. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ทางเดินหน้าห้อง8108หลอดไฟชำรุด4หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

75/2561

23 ก.พ. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8105หลอดไฟชำรุด5หลอด

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 2133 Record : 107 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 083-401-5272
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151
นายสันติ บัวหอม SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 087-670-1662
นายทองแดง จันทะลือ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 -