Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :

*** ในการใช้งานระบบแจ้งซ่อม ต้องใช้งานระบบผ่าน Web Browser ของ Google Chome เท่านั้น

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้ <คลิกเพื่อดาวน์โหลด>

 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม สถานะ หมายเหตุ
361/2560 21 ก.ย. 2560 นางศิริรัตน์ ทินตะนัย อ่างล้างจานท่อตัน ดำเนินการซ่อม
360/2560 19 ก.ย. 2560 นางประนอม แสงโชติ 1. ประตูห้องคอนโทลลิฟท์ ชำรุด 2. ลูกกุญแจประตูกระจกห้องพิมล กลกิจ (ชำรุด) เปิด-ปิดไม่ได้ 3. ประตูปิด-เปิดที่เก็บของใต้อ่างล้างมือ ห้องน้ำหญิง ชั้น 4 ชำรุด หมายเหตุ เนื่องจากเป็นพื้นที่ส่วนกลางของคณะฯ จึงขอให้ดำเนินการสำรวจและแจ้งรายการ-ราคาวัสดุที่จะต้องใช้ให้ทราบก่อน ถึงจะดำเนินการประสานการจัดซื้อให้ได้ ดำเนินการซ่อม
359/2560 19 ก.ย. 2560 นายชาญณรงค์ อนุศรี อคร2 เสียงดัง น้ำหยด ดำเนินการซ่อม
358/2560 19 ก.ย. 2560 นายชาญณรงค์ อนุศรี อคร5101 30หลอด5102 20หลอด 5103 22หลอด510410หลอด510512หลอด ดำเนินการซ่อม
357/2560 13 ก.ย. 2560 นาย ธวัชชัย ราชธานี เปลี่ยนกุญแจล็อกตู้เก็บเอกสารสำนักงาน จำนวน 7 หลัง ภายในห้องสารบรรณภาควิชาคณิตศาสตร์ ดำเนินการซ่อม
356/2560 13 ก.ย. 2560 นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์ 8104 หลอดไฟ(หลอดเล็ก)ไม่ติด11หลอดครับ ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
355/2560 13 ก.ย. 2560 นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์ เสียบปลั๊กแล้วมีประกายไฟ ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
354/2560 13 ก.ย. 2560 นางสาวมาริษา มลอุทก ไฟไม่ติด ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
353/2560 13 ก.ย. 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.โสภณ บุญลือ Sc07 ไฟในห้องนำ้ชาย และหญิง ชั้น 4 ด้านห้องพิมลกลกิจ ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
352/2560 12 ก.ย. 2560 นายศราวุฒิ พีระธรรม ไฟช็อตบริเวณใต้โต๊ะปฏิบัติการ 1 จุด ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
349/2560 12 ก.ย. 2560 นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์ หลอดไฟบันได1หลอด มีชัยดำเนินการให้แล้วครับ ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
348/2560 12 ก.ย. 2560 นายธนากร โคธิเสน น้ำรั่วจากท่อน้ำทิ้งของอ่างล้างจาน ในห้องน้ำหญิง ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
347/2560 11 ก.ย. 2560 นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี - ขนย้ายแอร์เครื่องเก่าที่เอาออกจากห้องเครื่องมือไปเก็บให้เรียบร้อย จำนวน 2 เครื่อง - ย้ายโต๊ะทำงานจากชั้น 3 ลงไปชั้น 1 จำนวน 1 ตัว ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
346/2560 11 ก.ย. 2560 นาย ธวัชชัย ราชธานี หลอดไฟฟ้าทางเดิน หน้าห้องน้ำ ไม่ติด จกนวน 2 หลอด ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
345/2560 11 ก.ย. 2560 นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี หลอดไฟเปิดไม่ติด ไม่ดำเนินการ มีการปรับปรุงใหม่ โดยใช้บริษัทรับเหมา
344/2560 8 ก.ย. 2560 นายชาญณรงค์ อนุศรี ไฟช็อต ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
343/2560 8 ก.ย. 2560 นายยุทธพงษ์ ภักมี เมื่อคืนมีประกายไฟที่ราวเหล็กของหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสูง ข้างตึก SC07 4 ครั้ง และมีเสียงดังประทุ และได้แจ้งไปยังหน่วยอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยมาดูแล้ว 1 รอบ ช่างของมหาลัยบอกให้ติดต่อช่างคณะฯ มาดูอีกที และบอกว่าอาจเป็นที่สวิตซ์หลวม รออุปกรณ์ เสาไฟฟ้าส่องสว่าง(เสาถนน)บริเวณหม้อแปลง SC. 07 เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ยังใช้งานไม่ได้
342/2560 8 ก.ย. 2560 นางศิริรัตน์ ทินตะนัย น้ำหยด ส่งร้านซ่อม ตั้งระดับแอร์ใหม่
341/2560 7 ก.ย. 2560 นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์ หลอดไฟไม่ติด ห้อง8220-4หลอด, 8221-3หลอด ครับ ซ่อมเสร็จเรียบร้อย
340/2560 4 ก.ย. 2560 นายสมเกียรติ ระวังแก้ว อ่างน้ำรั่ว รออุปกรณ์

Total 1942 Record : 98 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 083-401-5272
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151
นายสันติ บัวหอม SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 087-670-1662
นายทองแดง จันทะลือ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 -