Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :

*** ในการใช้งานระบบแจ้งซ่อม ต้องใช้งานระบบผ่าน Web Browser ของ Google Chrome เท่านั้น

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

12/2561

16 ม.ค. 2561

นางสาวมยุรี กังวลงาน

แผงหลอดไฟ หลุด หน้าห้องนิติวิทยาศาสตร์ ไม่มีหมายเลขห้อง

รอผลการตอบรับ

11/2561

15 ม.ค. 2561

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

หลอไฟฟ้าห้องคณบดี ติด ๆ ดับๆ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

10/2561

15 ม.ค. 2561

นายภาณุ แตงหนู

หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด และ ติดไม่เต็มที่ 1 หลอด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

9/2561

11 ม.ค. 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.วิจารณ์ สดศิริ

แผ่นปูพื้น 1 แผ่นติดไม่สนิททำให้ เปิด-ปิด ประตูลำบาก [ห้อง SC7201/3]

นายชูเกียรติ ทองยศ

ดำเนินการซ่อม

8/2561

11 ม.ค. 2561

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ท่อน้ำดีเครื่องกรองน้ำซึม

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

ท่อน้ำเครื่องกรองน้ำแตก

7/2561

10 ม.ค. 2561

นางสาวมยุรี กังวลงาน

ตู้เย็นไม่เย็น

นายมีชัย อุปปิด

ดำเนินการซ่อม

6/2561

10 ม.ค. 2561

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เพิ่มเดินสายเครื่องแฟกซ์ 1 จุด

นายมีชัย อุปปิด

ดำเนินการซ่อม

5/2561

10 ม.ค. 2561

นายธนากร โคธิเสน

พัดลมดูดอากาศในห้องน้ำบุคลากร(ชาย) ไม่ทำงาน

นายมีชัย อุปปิด

ดำเนินการซ่อม

4/2561

9 ม.ค. 2561

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ห้องพักอาจารย์หลอดไฟดับไม่สามารถใช้งานให้แสงสว่างได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

3/2561

9 ม.ค. 2561

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ห้องน้ำนักศึกษา หญิง กระพริบ ตลอดเวลา

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

2/2561

8 ม.ค. 2561

นายภาณุ แตงหนู

ตัวที่ 1 คอมแอร์ฝั่งทิศตะวันตก อาการหากเข้าสู่การทำความเย็น ตัวตอมแอร์จะตัดการทำงาน ตัวที่ 2 สายพานพัดลม มีเสียงดังรบกวนการเรยนการาสอน

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

1/2561

3 ม.ค. 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิลดา อินทรโสธรฉันท์

ประกอบชั้นวางของ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

459/2560

27 ธ.ค. 2560

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

น้ำรั่วจากเพดานบริเวณหน่วยสารบรรณ

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

458/2560

22 ธ.ค. 2560

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

ต่อปลั๊กไฟฟ้าเพื่อใช้เชื่อมต่อเครื่องถ่ายเอกสารประจำหน่วยพัสดุ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

457/2560

20 ธ.ค. 2560

นายศราวุฒิ พีระธรรม

-เปลี่ยนหลอดไฟและสตาร์ทเตอร์ยังไม่ติด 2 หลอดทางเดินชั้น 1 -เปลี่ยนหลอดไฟแล้วเกิดไฟช็อต ทางเดินหน้าห้อง 7113 จำนวน 1 จุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

456/2560

20 ธ.ค. 2560

นายชาญณรงค์ อนุศรี

หลุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

455/2560

20 ธ.ค. 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์

1. ซ่อมรางติดม่านห้อง SC7234 2. ติดหลอดไฟเพิ่มห้อง SC7234

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ดำเนินการซ่อม

454/2560

18 ธ.ค. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

แอร์รวมชั้น6,7,8 ไม่เย็นครับ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

453/2560

18 ธ.ค. 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร นาคประสิทธิ์

หลอดไฟห้องทำงานดับ 1 ดวง

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

452/2560

18 ธ.ค. 2560

นายศราวุฒิ พีระธรรม

รางหลอดไฟหลุดห้อยทางเดินหน้าสารบรรณภาคจุลชีววิทยา

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 2051 Record : 103 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 083-401-5272
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151
นายสันติ บัวหอม SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 087-670-1662
นายทองแดง จันทะลือ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 -